Košík

Zdravotníci

Ať jste zdravotnický tým nebo jednotlivci v pečujícím povolání, máme pro vás nástroje, jak si umět pomoci ve chvílích, kdy to potřebujete. Ať je to těžký příběh, náročná směna v práci, nebo osobní život sám. Myslíme i na vás, vaše potřeby, životy a hlavně psychohygienu. Nechte o sebe profesionálně pečovat. 

Díky workshopu získáte

  • Sebedůvěra a sebeuvědomění: Zvýšení vaší důvěry v sebe a vědomí o sobě samých.
  • Osobní růst: Rozvoj vašich vlastních schopností a dovedností.
  • Reflexe: Možnost hlouběji porozumět sobě samým a svým reakcím.
  • Sebepoznání: Objevení vlastních silných stránek a oblastí k rozvoji.
  • Empatie: Zlepšení schopnosti vcítit se do sebe i do druhých.
  • Sebedisciplína: Naučte se lépe řídit své emoce a reakce v náročných situacích.
  • Rozšíření obzorů: Získání nových perspektiv a pochopení světa kolem sebe.
  • Osobní odpovědnost: Přijetí odpovědnosti za svůj vlastní život a rozhodnutí.
  • Síla mentálního zdraví: Posílení mentální odolnosti a schopnosti zvládat stres.
  • Udržení rovnováhy: Naučte se vyvažovat osobní a pracovní život pro celkový blaho.

Pečující tým, koučové, terapeuti

Tereza Robinson

koučka, krizová interventka

Ing. Irena Kotálová

koučka

Petra Fürstová

manažerka vzdělávání a koučka

Barbora Brhelová

koučka

Lenka Kalužová

koučka

Jana Lepiešová

terapeutka, koučka

Reference zdravotníků

Veronika

dětská sestra
„Tento workshop je dalším dílkem do mozaiky mého sebepoznání. Doporučuji."

Kateřina

ošetřovatelka
„Sebepoznání a uvědomění si lidských hodnot, jak v práci, tak osobním životě."

Eva

staniční sestra
„Největší přínos si odnáším ze cvičení sebepoznání svých hodnot a emocí."

Romana

dětská sestra
„Jsem ráda, že se tento typ workshopů "objevil" ve zdravotnictví."

Markéta

staniční sestra
„Odnáším si, jak ustát vlastní emoce, jak lépe zvládat chování klientů a sám nevyhořet."

Eva

dětská sestra JIP
„Odnáším si uvědomění témat hodnot a hranic."

Lenka

dětská sestra
„Umění ohodnotit sebe sama."

Renata

zástupkyně vrchní sestry
„Příjemná atmosféra pro práci s emocemi“

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář