Košík

Lenka

dětská sestra
„Umění ohodnotit sebe sama."

„Díky workshopu jsem měla možnost poznat blíže své kolegyně. Celkově jsem spokojená. Uvědomění si vlastních hodnot a hranic a mít možnost pojmenovat věci správným směrem bylo cenné."