Kontakt

Náš tým Srdcem Robinson

Správní rada

Ing. Dita Říhová

revizorka, ekonomka nezisku

Ing. Irena Kotálová

předsedkyně správní rady

MUDr. Jiří Ježek

člen správní rady

Dana Zechmeisterová

členka správní rady

Odborný tým

Mudr. Hynek Canibal

odborný garant, lékař

Mgr. Alice Řezníčková

odborná garantka, psycholožka, krizová interventka

MUDr. Jiří Ježek

odborný garant, terapeut

MgA. Magdalena Vokáčová

odborná garantka, životní koučka

Výkonný tým

Tereza Robinson

zakladatelka a ředitelka organizace

Ing. Jana Úlovcová

projektová manažerka

Karolína Šimonová

péče o partnery a dárce

Ing. Eva Kašparová

PR manažerka

Pečující tým, koučové, terapeuti

MUDr. Helena Bára Toušková

lékařka, koučka

Jana Lepiešová

terapeutka, koučka

Mgr. Markéta Zemanová

zdravotnice, porodní asistentka

Petra Fürstová

manažerka vzdělávání a koučka

Tereza Robinson

koučka, krizová interventka

Ing. Irena Kotálová

koučka

Karolína Szabová

koučka

Naši patroni

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a rovnost ČR

Mgr. Barbora Kroužková

patronka Srdcem Robinson, moderátorka zpravodajství

Tereza Kostková

patronka Srdcem Robinson, herečka, moderátorka