Kontakt

Náš tým

Tereza Robinson

Zakladatelka a ředitelka organizace

Jako maminka dítěte s diagnózou sama vím, jaké to je cítit strach, bolest, bezmoc i vyčerpání. Vlastní zkušenost je pro mne inspirací a motivací pomáhat všude tam, kde to dává smysl.

V Srdcem Robinson poskytuji individuální, rodinné a skupinové konzultace. Zároveň tvořím a realizuji workshopy na podporu pečujícího zdravotního personálu.

Můj příběh

Tým Srdcem Robinson

Správní rada

Ing. Irena Kotálová

členka správní rady, koučka, specialistka na psychologii barev

Při své práci klade důraz na sladění našeho vnitřního světa s vnějším, s naším potenciálem a vizemi. „Spolupráce s Terezkou si nesmírně vážím. Její neutuchající elán, pozitivní energie a vůle věci měnit, je obdivuhodná. Terezy podpora rodin s vážně nemocnými dětmi je komplexní a především lidská. Kdo jiný než člověk, který si touto situací prochází osobně, dokáže plně pochopit jejich trápení a potřeby. Organizace Srdcem Robinson mě naplňuje nadějí a radostí ze smysluplné práce a pomoci tam, kde jsou ti nejzranitelnější z nás, děti.“

Dana Zechmeisterová

členka správní rady, strategická konzultantka

„Spolupráce s organizací Srdcem Robinson je mnohem více, než jen poskytování pomoci potřebným. Je to cesta pro nás všechny, jak pro naše klienty, pro nás i pro přátelé/lidi, kteří nám tuto činnost pomáhají financovat. S rodinou pracujeme na její stabilizaci a směřování do budoucna. V neposlední řadě ovlivňujeme i naše donory. Na příbězích našich rodin vidí, jak je naše činnost potřebná a jak jim pomáhá. Zjišťují tak, že jejich dary mají opravdu smysl a přesah. Všem se srdce děkujeme.“

MUDr. Jiří Ježek

člen správní rady, odborný garant, terapeut

Více než 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. „V této práci vycházím z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze dění a dynamiku v jejich rodině či v jiném systému, jehož jsou součástí nahlédnout své (často nevědomé) bloky, traumata a podvědomé programy, které ovlivňovaly jejich dosavadní život. Cílem je otevřít jim možnost zaujetí osobního svobodného životního postoje, a tedy i autentického přijetí svých životních a rodinných rolí.“

Ing. Dita Říhová

revizorka, ekonomka působící v neziskovém sektoru

„Nejen srdce ale i nezpochybnitelné kompetence všech spolupracovníků tvoří základní předpoklad fungování organizace Srdcem Robinson. Ovšem bez vnitřní síly a energie její zakladatelky Terezy, by organizace fungovat nemohla. Jsem ráda, že jsem dostala příležitost spolupracovat na tak ušlechtilém projektu a navíc s člověkem s tak zřetelnou morální integritou. Možnosti zapojit se svým dílem do pomoci rodinám v nepředstavitelně tíživých životních situacích si velmi vážím. Je radostí být součástí takového projektu.“

Odborní garanti — bez nich by to nešlo

Mudr. Hynek Canibal

primář dětského oddělení nemocnice v Havířově, nositel ceny Lékař roku

Hynek Canibal je primářem dětského oddělení nemocnice v Havířově a také nositelem ceny Lékař roku v kategorii Lékař lůžkového zařízení, kterou uděluje Unie pacientů.

„Když jsem dostal nabídku spolupracovat s Terezou Robinson v rámci její neziskovky Srdcem Robinson, byla to pro mne jasná volba. Jde o projekt potřebný, ušlechtilý a velice lidský. Pomáhat rodinám a dětem je něco, u čeho jsem rád, něco, v čem vidím velký smysl, něco, v co věřím.“

Mgr. Markéta Zemanová

odborná garantka, koordinátorka, zdravotnice

„Uvědomování si vlastních hodnot a možností je u zdravotníků zásadní pro prevenci syndromu vyhoření. Také zdravotník má srdce a duši, o které je třeba se starat a pečovat tak, aby se z něj nestal opuštěný trosečník. Díky profesionálně vedeným a odborně zaměřeným workshopům pro zdravotníky můžeme vytvářet kvalitnější a laskavější zdravotní péči.“

MUDr. Jiří Ježek

člen správní rady, odborný garant, terapeut

Více než 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. „V této práci vycházím z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze dění a dynamiku v jejich rodině či v jiném systému, jehož jsou součástí nahlédnout své (často nevědomé) bloky, traumata a podvědomé programy, které ovlivňovaly jejich dosavadní život. Cílem je otevřít jim možnost zaujetí osobního svobodného životního postoje, a tedy i autentického přijetí svých životních a rodinných rolí.“

Další lidé v týmu

Monika Přikrylová

koordinátorka organizace

Stará se o hladký chod jednotlivých projektů. Pečuje o členy týmu a vždy zařídí, aby vše bylo přesně tak, jak má.

Karolína Šimonová

Vztahy s donory a dárci

Karolína propojuje byznys a neziskový sektor. Pro organizaci vyhledává donory a dárce, kterým představuje naše vize a možnosti vzájemného propojení. Karolína přináší zkušenosti z přímého vyhledávání top managerů a specialistů, kterému se věnuje přes 15 let.

Ing. Eva Kašparová

PR a marketing

Do její pracovní náplně patří kromě media relations, B2C komunikace a produktového PR také strategické plánování a realizace strategií.

Karolína Szabová

koučka pro rodiny a zdravotníky

„Organizaci Srdcem Robinson velmi ráda podporuji, protože už jen jeho název nese velkou odvahu, sílu a záměr pomoci. Nese tedy stejné hodnoty jako jeho představitelka Tereza, která má srdce na správném místě. Podpořit hendikepované, nebo jinak znevýhodněné děti a jejich rodiny mi dává smysl. Děláme vše pro to, abychom naplňovali potenciál a dál nesli správné hodnoty a správný směr.“

Jana Lepiešová

terapeutka a koučka pro rodiny

„Terapii se věnuji přes 12 let. S nemocnými dětmi mám vlastní zkušenost. Jsem kmotrou Rebeky, která má řadu diagnóz a její prognóza na život, stejně jako jeho kvalita, je nejistá. Zažila jsem, jak důležitá je podpora v celém procesu diagnostiky a zorientování se v novém životě. Moje sestra jezdí jako lékařka na mise Lékaři bez hranic a říká, že pokud člověk může pomoc, tak by měl. A já můžu a chci. Je to moje silná motivace být součástí organizace Srdcem Robinson.“

Naši patroni

Tereza Kostková

ambasadorka Srdcem Robinson, herečka, moderátorka
Za organizací je zkušenost. Bezpočet tichých příběhů, kdy se diagnózou dítěte obrátí život celé rodiny vzhůru nohama. Pomoc pak potřebují nejen děti, ale...

Klára Šimáčková Laurenčíková

vládní zmocněnkyně pro lidská práva a rovnost
Aktivitám Terezy Robinson a jejího týmu moc fandím. Děkuji za to co děláte, děkuji za to, že dáváte svou energii přesně tam, kde je potřeba. Pro podporu...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram