Košík

Romana

dětská sestra
„Jsem ráda, že se tento typ workshopů "objevil" ve zdravotnictví."

„Mám pocit, že o psychohygieně slyšíme pouze v odborné literatuře. Emoční hygiena je zanedbávána. Najít odvahu k životu v radosti a lásce může být cesta za lepším duševním zdravím. Ráda jsem poznala  více své kolegyně. Super praktická cvičení."