Košík

Markéta

staniční sestra
„Odnáším si, jak ustát vlastní emoce, jak lépe zvládat chování klientů a sám nevyhořet."

„Workshop splnil mé očekávání. Všechna cvičení hodnotím kladně. Utvrdila mě v přesvědčení respektovat život a mít se rádi. Velmi příjemná atmosféra, obohacující informace, podněty a zkušenosti."