Košík

Tým

Ing. Dita Říhová

revizorka, ekonomka nezisku

Ing. Irena Kotálová

předsedkyně správní rady

MUDr. Jiří Ježek

člen správní rady

Dana Zechmeisterová

členka správní rady

Mudr. Hynek Canibal

odborný garant, lékař

Mgr. Alice Řezníčková

odborná garantka, dětská sestra, krizová interventka

MUDr. Jiří Ježek

odborný garant, terapeut

MgA. Magdalena Vokáčová

odborná garantka, životní koučka

Tereza Robinson

zakladatelka a ředitelka organizace

Bc. Kateřina Netíková

manažerka, zástupkyně ředitelky

Marie Rygarová

výkonná asistentka, koordinátorka

Ing. Jana Úlovcová

projektová manažerka

Michaela Brejchová

specialistka sociálních médií

Michaela Vavřínová

projektová koordinátorka

Ing. Eva Kašparová

PR manažerka

Tereza Robinson

koučka, krizová interventka

Ing. Irena Kotálová

koučka

Petra Fürstová

manažerka vzdělávání a koučka

Barbora Brhelová

koučka

Lenka Kalužová

koučka

Mgr. Markéta Zemanová

odborná garantka, zdravotnice

Jana Lepiešová

terapeutka, koučka