Košík

Mgr. Alice Řezníčková

odborná garantka, dětská sestra, krizová interventka

Alice v Srdcem Robinson dohlíží na programy pro rodiny i zdravotníky a podílí se na přípravách systémových změn. Díky své celoživotní praxi je cennou posilou týmu organizace. Téměř 40 let pracovala v Dětském kardiocentru ve FN Motol. Z počátku jako dětská sestra, později jako sestra psychosociální péče. Dlouhodobě provázela a podporovala rodiny dětí s vrozenou srdeční vadou z celé ČR, zaváděla roli herního specialisty i přístup FCC do České pediatrie. Několik let působila jako odborný konzultant a dětská sestra Týmu dětské podpůrné a paliativní péče. Od roku 2019 vede Tým psychosociální intervenční služby. V současné době mimo jiné pracuje jako koordinátorka psychosociální péče FN Motol.