Košík

MUDr. Jiří Ježek

odborný garant, terapeut

Více než 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. „V této práci vycházím z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze dění a dynamiku v jejich rodině či v jiném systému, jehož jsou součástí nahlédnout své (často nevědomé) bloky, traumata a podvědomé programy, které ovlivňovaly jejich dosavadní život. Cílem je otevřít jim možnost zaujetí osobního svobodného životního postoje, a tedy i autentického přijetí svých životních a rodinných rolí.“