Košík

Mudr. Hynek Canibal

odborný garant, lékař

Primář dětského oddělení nemocnice v Havířově, nositel ceny Lékař roku. V týmu Srdcem Robinson působí jako odborný garant. „Jakožto dětský lékař a kardiolog mám blízko k nemocným dětem a jejich rodinám.  Za 25 let praxe jsem byl blízko jak veselých, tak i smutných příběhů, které nám život přináší. Práce Terezy a naší organizace Srdcem Robinson mě oslovila a s myšlenkou pomáhat nejen rodinám, ale i zdravotníkům zcela souzním. Mé poslání je kromě léčení nemocných dětí také propagovat FCC přístup a EBM principy do dětské medicíny. Snažím se o zlidštění naší každodenní práce, podporu vzájemného respektu mezi zdravotníky a rodiči nemocných dětí. Vidím velký problém v mnohdy přepracovaných kolezích na pokraji syndromu vyhoření. A tady spatřuji prostor pro pomoc, o kterou si však zdravotníci mnohdy neumějí říct. Právě snoubící se pomoc nemocným dětem, jejich rodinám a zdravotníkům je koncept, který má velký smysl.“