Košík

Ing. Dita Říhová

revizorka, ekonomka nezisku

Dita dohlíží na správné financování organizace a její chod. „Nejen srdce ale i nezpochybnitelné kompetence všech spolupracovníků tvoří základní předpoklad fungování organizace Srdcem Robinson. Ovšem bez vnitřní síly a energie její zakladatelky Terezy, by organizace fungovat nemohla. Jsem ráda, že jsem dostala příležitost spolupracovat na tak ušlechtilém projektu a navíc s člověkem s tak zřetelnou morální integritou. Možnosti zapojit se svým dílem do pomoci rodinám v nepředstavitelně tíživých životních situacích si velmi vážím. Je radostí být součástí takového projektu.“