Košík

Michaela Vavřínová

koordinátorka organizace

Míša má na starost podporu našeho týmu a chodu organizace, včetně komunikace s klienty. K Robinsonům ji přivedla osobní zkušenost. „V práci pro Srdcem Robinson vidím velký smysl a jsem za ni opravdu vděčná. Po vlastních zkušenostech s nemocnými dětmi se z pozice klientky dostávám na druhou stranu. Lidé v mém okolí a spolu s nimi i zakladatelka organizace Tereza mi pomohli překlenout ty nejtěžší chvíle mého života a nyní cítím potřebu zajistit stejnou pomoc druhým. Jsem ráda, že se rodinám v nesmírně těžké životní situaci může dostat tolik potřebné péče a já mohu být součástí celého procesu.“