Kontakt

Žaneta

ředitelka organizace

Spolupráci s Terezkou, bych nazvala doslova osudovým setkáním. Na mé cestě zorientování se ve vlastních potřebách, u břímě speciální pomoci dcerky s řečovou a senzorickou vadou, za vědění že nevím už kudy kam po opakovaném vyhoření. Vzhlížím k Tereze, s naprostou důvěrou v její vedení a zkušenostem na poli mentoringu. S jejími životními zkušenostmi i u svých dětí vnímám velkou přidanou hodnotu, velký cit pro situaci, souznění a dovednost motivace k mé silné iniciaci v dalších činnostech, které směřují k hloubkovému seberozvoji a ještě dále. Bezpečně s pokorou vím a jsem vděčná, že setkávání s Terezkou mi dává „zelenou tam, kde by byla stopka“.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram