Košík

Žaneta

ředitelka organizace
„Zelenou tam, kde by byla stopka“

Spolupráci, bych nazvala doslova osudovým setkáním. Na mé cestě zorientování se ve vlastních potřebách, u břímě speciální pomoci dcerky s řečovou a senzorickou vadou, za vědění že nevím už kudy kam po opakovaném vyhoření. Vzhlížím k Srdcem Robinson, s naprostou důvěrou v její vedení a zkušenostem na poli mentoringu. Se životními zkušenostmi zakladelky organizace i u svých dětí vnímám velkou přidanou hodnotu, velký cit pro situaci, souznění a dovednost motivace k mé silné iniciaci v dalších činnostech, které směřují k hloubkovému seberozvoji a ještě dále. Bezpečně s pokorou vím a jsem vděčná, že setkávání mi dává „zelenou tam, kde by byla stopka“.