Košík

Pavlína

všeobecná sestra
„Za mě jeden z nejlepších kurzů"

Bylo to intenzivní, asi jako několik sezení u terapeuta, zároveň bylo zajímavé to všechno sdílet v bezpečném okruhu žen. Za mě jeden z nejlepších kurzů, které mi pomáhají na cestě za seberozvojem.