Košík

Michaela

rodičovská dovolená
„Využívám více otevřené otázky, jsem otevřenější a upřímnější."

„Kurz mi poskytl cenné nástroje pro osobní a profesionální růst. Zvláště oceňuji metodu GROW v koučinku, která mi otevřela nové perspektivy ve zvládání výzev. Využívám otevřených otázek. Dále jsem si osvojila techniky aktivního naslouchání a empatie v rámci respektující komunikace. Naučila jsem se také lépe rozpoznávat a využívat své zdroje energie pro efektivnější sebepéči. Kurz mi také ukázal, jak zvládat krizové situace s větším klidem a méně osobně. Tyto dovednosti mi pomáhají lépe zvládat každodenní situace a obohacují můj život, jsem více otevřená a upřímná."

5 pocitů z kurzu: radost, naplnění, kompetence, prožívání, vděčnost 

5 charakteristik kurzu: otevřenost, zkušenost, seberozvoj, skupina, poznání