Košík

Marie

praktická sestra
„V kurzu jsem měla řadu AHA momentů."

„Do běžného života jsem zařadila prvky respektující komunikace a koučovací metody při rozhodování. V kurzu jsem měla řadu AHA momentů a uvědomění si toho, co můžu a nemůžu ovlivnit. Největším přínosem pro mě byla krizová intervence, strach ze ztráty a život s limity.“

5 pocitů z kurzu: uspokojení, nadšení, nový pohled, objevování, emoce

5 charakteristik kurzu: pravdomluvnost, otevřenost, pečlivost, tolerance, laskavost