Košík

Karolína

Headhunterka
„Kurz mě naučil vidět věci z nových perspektiv a komunikovat s odvahou."

„Kurz mě inspiroval k prohloubení schopnosti vidět věci z nových perspektiv a získat odvahu komunikovat respektujícím způsobem mimo mé obvyklé pracovní prostředí. Práce na sebeuvědomění, krizové intervence a zvládání obav ze ztráty mi ukázaly hodnotu komunity a vzájemné podpory. Kurz mi poskytl nástroje k lepšímu zvládání životních výzev a umožnil mi přistupovat k novým situacím s větším klidem a otevřeností."

5 pocitů z kurzu: rozvoj, posun, seznámení se, rozkvět, nové vazby

5 charakteristik kurzu: otevřenost, dobrovolnost, sebepéče, podpora, sdílení v komunitě