Kontakt

Role: Správní rada

Ing. Irena Kotálová

členka správní rady, koučka, specialistka na psychologii barev

Při své práci klade důraz na sladění našeho vnitřního světa s vnějším, s naším potenciálem a vizemi. „Spolupráce s Terezkou si nesmírně vážím. Její neutuchající elán, pozitivní energie a vůle věci měnit, je obdivuhodná. Terezy podpora rodin s vážně nemocnými dětmi je komplexní a především lidská. Kdo jiný než člověk, který si touto situací prochází osobně, dokáže plně pochopit jejich trápení a potřeby. Organizace Srdcem Robinson mě naplňuje nadějí a radostí ze smysluplné práce a pomoci tam, kde jsou ti nejzranitelnější z nás, děti.“

Dana Zechmeisterová

členka správní rady, strategická konzultantka

„Spolupráce s organizací Srdcem Robinson je mnohem více, než jen poskytování pomoci potřebným. Je to cesta pro nás všechny, jak pro naše klienty, pro nás i pro přátelé/lidi, kteří nám tuto činnost pomáhají financovat. S rodinou pracujeme na její stabilizaci a směřování do budoucna. V neposlední řadě ovlivňujeme i naše donory. Na příbězích našich rodin vidí, jak je naše činnost potřebná a jak jim pomáhá. Zjišťují tak, že jejich dary mají opravdu smysl a přesah. Všem se srdce děkujeme.“

MUDr. Jiří Ježek

člen správní rady, odborný garant, terapeut

Více než 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. „V této práci vycházím z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze dění a dynamiku v jejich rodině či v jiném systému, jehož jsou součástí nahlédnout své (často nevědomé) bloky, traumata a podvědomé programy, které ovlivňovaly jejich dosavadní život. Cílem je otevřít jim možnost zaujetí osobního svobodného životního postoje, a tedy i autentického přijetí svých životních a rodinných rolí.“

Ing. Dita Říhová

revizorka, ekonomka působící v neziskovém sektoru

„Nejen srdce ale i nezpochybnitelné kompetence všech spolupracovníků tvoří základní předpoklad fungování organizace Srdcem Robinson. Ovšem bez vnitřní síly a energie její zakladatelky Terezy, by organizace fungovat nemohla. Jsem ráda, že jsem dostala příležitost spolupracovat na tak ušlechtilém projektu a navíc s člověkem s tak zřetelnou morální integritou. Možnosti zapojit se svým dílem do pomoci rodinám v nepředstavitelně tíživých životních situacích si velmi vážím. Je radostí být součástí takového projektu.“

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram