Kontakt

Role: Odborní garanti

Mudr. Hynek Canibal

primář dětského oddělení nemocnice v Havířově, nositel ceny Lékař roku

Hynek Canibal je primářem dětského oddělení nemocnice v Havířově a také nositelem ceny Lékař roku v kategorii Lékař lůžkového zařízení, kterou uděluje Unie pacientů.

„Když jsem dostal nabídku spolupracovat s Terezou Robinson v rámci její neziskovky Srdcem Robinson, byla to pro mne jasná volba. Jde o projekt potřebný, ušlechtilý a velice lidský. Pomáhat rodinám a dětem je něco, u čeho jsem rád, něco, v čem vidím velký smysl, něco, v co věřím.“

Mgr. Markéta Zemanová

odborná garantka, koordinátorka, zdravotnice

„Uvědomování si vlastních hodnot a možností je u zdravotníků zásadní pro prevenci syndromu vyhoření. Také zdravotník má srdce a duši, o které je třeba se starat a pečovat tak, aby se z něj nestal opuštěný trosečník. Díky profesionálně vedeným a odborně zaměřeným workshopům pro zdravotníky můžeme vytvářet kvalitnější a laskavější zdravotní péči.“

MUDr. Jiří Ježek

člen správní rady, odborný garant, terapeut

Více než 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. „V této práci vycházím z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze dění a dynamiku v jejich rodině či v jiném systému, jehož jsou součástí nahlédnout své (často nevědomé) bloky, traumata a podvědomé programy, které ovlivňovaly jejich dosavadní život. Cílem je otevřít jim možnost zaujetí osobního svobodného životního postoje, a tedy i autentického přijetí svých životních a rodinných rolí.“

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram