Košík

Role: Odborní garanti

MUDr. Hynek Canibal

odborný garant, lékař

Mgr. Alice Řezníčková

odborná garantka, dětská sestra, krizová interventka

MUDr. Jiří Ježek

odborný garant, terapeut

MgA. Magdalena Vokáčová

odborná garantka, životní koučka

Mgr. Markéta Zemanová

odborná garantka, zdravotnice